vrijdag 5 september 2014

Nationaal Dopingreglement 2015

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wereld Anti-Doping Code in werking. Tegelijkertijd wordt in Nederland het daarop gebaseerde Nationaal Dopingreglement 2015 (NDR 2015) van kracht. Dit betekent dat alle topsportbonden vóór die tijd het NDR 2015 als Bondsreglement dienen vast te stellen.De Dopingautoriteit zal samen met NOC*NSF toezicht houden op de vaststelling, implementatie en inbedding van het NDR 2015. Dit omvat tevens de samenhang tussen het NDR 2015, de statuten en het tuchtreglement. Dit houdt in dat de Dopingautoriteit zich ook over de inhoud en toepassing van al deze documenten zal buigen: de verschillende regelingen moeten immers goed op elkaar worden afgestemd.

Bekijk hier het nationaal Dopingreglement 2015
Geen opmerkingen:

Een reactie posten