zondag 31 maart 2013

Wat is het nut van een sportmedisch onderzoek?


Waarom een sportkeuring?

Het sportmedisch onderzoek is een gedegen onderzoek met als doel de sporter te adviseren. Daarbij kan het erom gaan sporters te selecteren, preventieve adviezen te geven of in ruimere zin voorlichting te geven. Door advisering met betrekking tot leefstijl, voeding en training kan zo worden bijgestuurd dat resultaten verbeteren en de blessure risico’s verminderen. Voordat tot advisering kan worden overgegaan, moet, rekening houdend met leeftijd, geslacht, lichamelijke conditie, ervaring en motivatie de belastbaarheid worden bepaald. De factoren die de belastbaarheid bepalen moeten worden afgewogen tegen de belasting, bestaande uit de lichamelijke en psychische eisen die de voorgenomen training of sport stelt aan de sporter en zijn/haar organen als hart- en vaatstelsel, botten, gewrichten, pezen en spieren. Ook werkomstandigheden en sociale factoren kunnen belastend zijn. Discrepantie tussen belasting en belastbaarheid zal de kans op ziekte en letsel vergroten. Een sportmedisch onderzoek zal altijd bestaan uit een gesprek naar aanleiding van een ingevulde vragenlijst, met aansluitend een lichamelijk onderzoek; gericht op de vraagstelling van de persoon in kwestie en de criteria die voor de specifieke (sport)situatie zijn gesteld. Het onderzoek wordt hierna eventueel uitgebreid met een oriĆ«nterend neurologisch en orthopedisch onderzoek, laboratoriumonderzoek, longfunctiebepaling, rust ECG en maximale inspanningstest met inspannings ECG. Het onderzoek wordt afgesloten met een adviseringsgesprek en een brief aan de sporter en zijn/haar huisarts.
Verder kan er een beroep doen op de specifieke deskundigheid van diƫtisten en sportpsychologen.

Gezien mijn intensieve sport achtergrond was dit voor mij o.a. de reden om dergelijke grote sportmedische keuringen te ondergaan.
Ik heb zowel in 2011 als nu in 2013 een dergelijke onderzoek gehad. Ik heb hiervoor een groot medisch onderzoek gehad en met name gericht op de status van (top)sporter.
Ik heb hiervoor het Sport Medisch Centrum Papendal voor benaderd. Reden voor deze locatie is dat zij veel ervaring hebben binnen de (top)sport wereld en hiervoor ook goed aangeschreven staan.
Het is belangrijk om te weten waar je als sporter staat. Je stelt je regelmatig de vragen zoals: " ben ik wel verantwoord bezig?, wat ik ontwikkel, in de zin van trainingsarbeid, levert dit wel voldoende rendement op?, lopen de prestaties wel in de lijn van de verwachtingen die ik mezelf opleg? etc etc".

Daarom is een keuring bij een dergelijke instantie van belang in hoeverre je wel verantwoord bezig bent. Op een dergelijke uitgebreide keuring wordt je helemaal binnenste buiten gekeerd waarbij o.a,. wordt gekeken naar het gewicht, vetpercentage, longfunctie, bloedwaarden, urine, hartfilmpje (ECG), lichamelijk onderzoek, maximale inspanningstest fietsergometer.

Conclusie is dat het vergeleken met 2 jaar terug dat het lichaamsgewicht is verlaagd waarbij het basisduurvermogen is toegenomen. Uiteraard zijn er altijd wel aandachtspunten, maar deze worden gedurende de trainingen e.d. in zijn geheel meegenomen.
Het is fijn om te constateren dat het met de lichamelijke een geestelijke gesteldheid wel goed zit.

Met andere woorden. Ik raad het een ieder aan om je eens aan een dergelijke sportmedisch onderzoek te onderwerpen. Deze onderzoeken worden over het algemeen door de zorgverzekeraar vergoed. Voel je op dit moment nog wel fit, dan het zou zeker in de preventieve sfeer een steentje bijdragen dat je je in de toekomst nog fitter kunt voelen.

Overzicht van de diverse centra's waarbij deze sportmedische onderzoeken worden uitgevoerd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten