donderdag 28 april 2011

Update Nijmeegse 4Daagse


Gisteren heb ik een gesprek gehad met het bestuur van de Nijmeegse 4Daagse. De reglementen geven geen ruimte om te tornen aan een dispensatie van 10 km. Deze ruimte is vastgesteld op basis van conclusies vanuit de medische en paralympische wereld.
De man waarover ik het eerder in de "Updates" had geschreven, die mogelijk wel dispensatie had gehad, berust op een misverstand.
Deze man was op het moment van lopen 49 jaar en kon, met dispensatie, de 30 km lopen. Alleen de reglementen hebben gesteld dat hij deze mocht lopen in het jaar dat hij 50 jaar zou worden. Dat was bij hem dus het geval en dit gaat voor mij niet op.

Ik heb inmiddels besloten om "gewoon" aan de start te verschijnen. Ik begin aan de 40 km en kijk waar het schip gaat stranden, of niet.

Wordt vervolgd.

dinsdag 26 april 2011

Update Nijmeegse 4Daagse


Vandaag telefonisch contact gehad met de st. Nijmeegse 4Daagse. Woensdag 27 april heb ik een gesprek met Johan Willemstein, marsleider van de eerder genoemde 4Daagse. Dan zal het mij duidelijk worden waar het precies allemaal om draait.

maandag 25 april 2011

Update Nijmeegse 4Daagse


Berichtgeving omtrent het wel of niet mee doen aan de Nijmeegse 4 daagse nadert het einde.
Het is even stil geweest aan het front. Ik heb een aantal mails naar het stichtingsbestuur gestuurd om te vragen of ik in een persoonlijk gesprek het e.a. zou kunnen toelichten. Kennelijk was het erg moeilijk om daarover een beslissing te nemen. Het heeft n.l. tot afgelopen donderdag ( 21 april) geduurd voordat er eindelijk bericht kwam.
Het bestuur stemt erin toe om mij in een persoolijk gesprek het verhaal komen toe te lichten. Tevens heeft het bestuur aangegeven dat zij niet van gedachten zullen veranderen omtrent de dispensatie. Letterlijk zeggen zij "Het bestuur zal u echter geen andere toezegging kunnen doen dan eerder al per e-mail is aangegeven, zij kunnen u echter wel een toelichting geven op onze regelgeving en haar besluitvorming."

Ik heb aangegeven dat ik voor donderdag 28 april 2011 een gesprek met het bestuur willen hebben. Donderdag de 28e is n.l. de laatste mogelijkheid om je terug te trekken om vervolgens plaats te maken voor iemand anders.

Tijdens het gesprek zal ik ook mijn troef op tafel leggen. Het is mij bekend dat vorig jaar een persoon wel met een dergelijke dispensatie van 30 km, de 4 Daagse heeft kunnen meelopen. Dus ik ben benieuwd wat de reden is om voor mij geen uitzondering te maken!!

Ook refereer ik naar het schrijven op de weblog van de marsleider dhr. Willemstein. Hij schrijft hier het volgende:
" Zo krijgen we soms ook vragen van mensen die graag een kortere afstand willen lopen dan die waartoe zij reglementair zijn verplicht. Die reglementaire verplichting vloeit voort vanuit de overweging dat we een wandelprestatietocht organiseren, met de nadruk op prestatie. Nu juist dat element maakt de Vierdaagse in wandelland enig in zijn soort. Je komt niet zomaar op de Via Gladiola, daar moet je behoorlijk voor presteren en dat is in de reglementen verankerd. En als je tot die prestatie niet bereid of in staat bent, dan zijn er vele andere evenementen waar je wel terecht kunt. En ja, er worden wel eens uitzonderingen gemaakt. Onze artsen kunnen adviseren om deelnemers dispensatie te verlenen. Maar dan altijd op basis van beperkingen die voldoen aan algemeen aanvaarde classificaties en daartoe ondersteund worden door een schriftelijke verklaring van een arts. Waarbij, wederom op basis van prestatie-overwegingen, bij een erkende fysieke beperking, maximaal een reductie wordt gegeven van 10 kilometer op de reglementaire afstand. En we marchanderen ook hiermee niet. Wil je dat niet of kan je dat niet, dan houdt het op."

Ik zou hierbij kunnen zeggen, Beste heer Willemstein, probeert u eens met een bovenprothese een aantal kilometers te lopen en dan refereer ik weer naar het begrip "PRESTATIE!!".

Verder wil ik nogmaals duidelijk maken, dit vooral naar de lezers van de Telegraaf die hebben gereageerd op het gepubliceerde krantenartikel, dat het niet mijn intentie is om aanspraak te maken op het Vierdaagse kruisje,diploma, getuigschrift of iets dergelijks. Ik wil gewoon legaal de 30 km lopen en mijn belofte, voordat ik het ongeval kreeg, kunnen inlossen.

Ik hoop nu in ieder geval te hebben aangegeven dat dit geen bevlieging is, maar een wel een doordachte en prestatie gerichte daad!!

Veneboer Sport2000 Paastoernooi Drachten


Afgelopen zondag hebben we met een klein aantal aangepaste badmintonners het Veneboer Sport2000 Paastoernooi gespeeld.
Dit toernooi is een voorbeeld van de integratie van valide en minder valide sporters. Bij de valide sporters speelden o.a. Jerry Natenstedt en Lester Oey hun wedstrijden.
Het was een goed georganiseerd en gezellig toernooi. Uiteindelijk heb ik twee eerste prijzen weten binnen te halen ( enkel en herendubbel).

Voor de volledige uitslag klik op de link van het toernooi